CONTACT
 

INDEX
 

WIE ZIJN WIJ?
 

ONZE VISIE
 

CONCEPT
 

PERS
 

ROUTE
 

CONTACT
 

                    
LINKS
 
Webbouw
                


 


 


WIN-WIN
PRODUCTONTWIKKELING

Durgerdammerdijk 198
1026 CM    AMSTERDAM
Tel: 020-4904480

e-mail: info@win-winproductontwikkeling.nl
 
Een bezoek aan WIN-WINPRODUCTONTWIKKELING  is goed te combineren met een dagje Waterland of Amsterdam, of een kort bezoek aan natuurgebied IJdoorn. Het kantoor staat recht tegenover dit terrein van Natuurmonumenten, een aan het IJsselmeer gelegen grasland, rijk aan weidevogels zoals tureluur en grutto. In de zomer zijn er regelmatig voedselzoekende lepelaars en kemphanen te zien en in het najaar veel eenden en snippen. In een bosje langs de kade bevindt zich een kleine blauwreigerkolonie. Buitendijks is een rijke plantengroei te vinden met veel dotterbloemen. In de ruige rietlanden broedt onder meer de bruine kiekendief.
                                                                                                                                                                                                           
WIN - Durgerdammerdijk 198,  1026 CM AMSTERDAM  TEL: 020-4904480